Thứ 3, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Vu Gia - Thu Bồn

15/10/2010 15:25 GMT+7

TTO - Ngày 13-10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ A Vương – ĐăkMi – Sông Tranh 2 nằm trên hệ sông Vu Gia – Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam trong mùa mưa lũ.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu từ ngày 1-9 đến ngày 15-12 hàng năm, 3 hồ trên phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên sau: Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2, không để mực nước hồ vượt cao trình mực nước dâng gia cường với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm; Góp phần giảm lũ cho hạ du đồng thời đảm bảo hiệu quả phát điện.

Cũng theo quyết định này các cao trình mực nước đón lũ của các hồ được quy định như sau : hồ A Vương: 376m, hồ Đắc Mi 4 là 255m và hồ Sông Tranh 2 là 172m. Trong quá trình vận hành, căn cứ vào lưu lượng đến hồ và mực nước hồ thực đo hiện tại, nếu dự báo trong 6 đến 12 giờ tới lũ về 3 hồ này đạt đỉnh thì phải vận hành các hồ giảm đỉnh lũ. Khi mực nước hồ đã đạt đến mực nước dâng bình thường, thì vận hành hồ bảo đảm lưu lượng xả bằng lưu lượng đến hồ.

Còn khi mực nước hồ đạt đến mực nước dâng bình thường mà lũ đến hồ vẫn tiếp tục tăng, có ảnh hưởng đến an toàn của công trình, thì cần thực hiện chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình theo Quy trình.

Trong trường hợp các hồ xả lũ khẩn cấp hoặc xảy ra sự cố bất thường thì Trưởng Ban phòng chống bão lụt (PCBL) trung ương phải báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp xử lý, chống lũ cho hạ du. Riêng đối với giám đốc các nhà máy quản lý, vận hành các hồ chứa trước khi mở các cửa xả đầu tiên phải thông báo trước 2 giờ đến các đơn vị liên quan từ Ban chỉ đạo PCBL trung ương đến các địa phương vùng hạ du là Đà nẵng và Quảng Nam

Đ.NAM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận