Chủ nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2022

Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn

02/01/2021 21:14 GMT+7

TTO - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định 2288/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Công đoàn Việt Nam quy định chi tiết các kế hoạch, báo cáo, văn bản thuộc cấp độ mật.

Ngày 2-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Ban tuyên giáo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết những văn bản, báo cáo được đề cập trong quyết định 2288/QĐ-TTg lần này lần đầu được quy định cụ thể, chi tiết thuộc cấp độ mật để phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, các bí mật nhà nước cấp độ mật theo quyết định 2288/QĐ-TTg gồm:

Kế hoạch, báo cáo có nội dung phản ảnh, đánh giá về thực trạng người lao động có diễn biến về tư tưởng, nhận thức, hoạt động chống đối gây ảnh hưởng đến chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại;

Văn bản của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương, biện pháp thực hiện công tác đối ngoại của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam với các tổ chức công đoàn các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, uy tín và vị thế quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Báo cáo, văn bản có nội dung phản ảnh, đánh giá về tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công tự phát gây ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

Báo cáo, văn bản có nội dung phản ảnh, đánh giá về tình hình phức tạp trong việc gia nhập Công đoàn Việt Nam của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

Báo cáo, văn bản có nội dung phản ánh, đánh giá về các hoạt động chống phá của tổ chức, cá nhân đối với Công đoàn Việt Nam gây ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

Báo cáo, kế hoạch, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nội dung liên quan đến đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới ảnh hưởng đến chính trị, đối ngoại, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội chưa công khai.

Quyết định có hiệu lực từ 31-12-2020.

Hồ sơ bệnh án của lãnh đạo cấp cao là Hồ sơ bệnh án của lãnh đạo cấp cao là 'tối mật'

TTO - Hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư trung ương Đảng thuộc danh mục “tối mật”…

HÀ QUÂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận