Tag: Apple iPhone 15

iPhone 15 có thể yêu cầu gọi xe cứu hộ không cần sóng điện thoại

Bộ ứng dụng an toàn của iPhone 15 tiếp tục được mở rộng sau khi công bố lần đầu trên iPhone 14.