Tag: App EVNCPC CSKH

EVNCPC cung cấp dịch vụ điện trên Google maps

Kể từ tháng 8-2023, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã bắt đầu triển khai cung cấp dịch vụ điện trên nền bản đồ số Google maps. Dù mới triển khai, nhưng dịch vụ này đã được khách hàng đánh giá cao.

Từ tháng 10, EVNCPC sẽ chuyển ngày ghi điện về cuối tháng

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết kể từ tháng 10, EVNCPC sẽ thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ về ngày cuối tháng cho các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 13 tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên.

PC Đà Nẵng thay đổi hình thức gửi thông tin đến khách hàng

PC Đà Nẵng sẽ ngừng dịch vụ thông báo bằng tin nhắn SMS