Thứ 4, ngày 16 tháng 6 năm 2021

127 tập đoàn, tổng công ty nợ hơn 1,3 triệu tỉ đồng

30/11/2013 06:05 GMT+7

TT - Chính phủ vừa gửi các đại biểu Quốc hội báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước.

375.000 doanh nghiệp đang hoạt động thực tế

Theo đó, tính đến cuối năm 2012 có tổng số 846 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Báo cáo hợp nhất của các doanh nghiệp trên cho thấy tổng tài sản họ đang nắm giữ là gần 2,6 triệu tỉ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 1 triệu tỉ, doanh thu đạt hơn 1,7 triệu tỉ, lợi nhuận trước thuế gần 167.000 tỉ và nộp ngân sách hơn 221.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tính riêng 127 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ - công ty con đã có số nợ phải trả lên đến hơn 1,3 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 6% so với năm 2011. Tuy vậy, tổng tài sản của khối này vẫn tăng hơn 28% so với năm 2011, đạt giá trị tuyệt đối là gần 2,4 triệu tỉ đồng. Tập đoàn Dầu khí đứng đầu bảng với số nợ hơn 124.000 tỉ đồng, Tập đoàn Điện lực hơn 103.000 tỉ, Tổng công ty Hàng hải hơn 31.000 tỉ... Chính phủ cũng nhận định hiệu quả sản xuất kinh doanh của khối này chưa tương xứng với quy mô vốn, tài sản của doanh nghiệp, năng suất lao động không cao; việc tồn tại tình trạng độc quyền trong một số lĩnh vực làm doanh nghiệp nhà nước không chịu sức ép cạnh tranh, dẫn đến sức ì lớn...

LÊ KIÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận