Tag: Zalo OA

PC Phú Yên: Hơn 70.000 khách hàng không còn nhận thông báo qua tin nhắn SMS

Hơn 70.000 khách hàng sử dụng điện của PC Phú Yên đã thay đổi phương thức nhận thông báo của ngành điện, sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng (app CSKH) và Zalo OA thay cho thông báo bằng SMS.

PC Đà Nẵng thay đổi hình thức gửi thông tin đến khách hàng

PC Đà Nẵng sẽ ngừng dịch vụ thông báo bằng tin nhắn SMS