Tag: y học tái sinh

Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện European Wellness khai trương chính thức tại Việt Nam

Ngày 11-6, European Wellness, Hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện tại châu Âu, đã tổ chức khai trương chi nhánh thứ 26.

European Wellness: Y học châu Âu trong tầm tay

Y học tái sinh với tiềm năng ứng dụng to lớn đã trở thành một trong những trọng điểm được đầu tư phát triển của châu Âu thời gian gần đây.