Tag: Xôi lạc

Chặn cả ngàn web bóng đá lậu, tại sao Xôi Lạc TV vẫn ngang nhiên suốt 5 năm?

Trung tâm bản quyền nội dung số Việt Nam cho biết từ tháng 8-2022 đến tháng 8-2023 cơ quan chức năng đã chặn gần 1.000 web bóng đá lậu, trong đó Xôi Lạc TV đã bị chặn nhiều lần nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại lậu, vì đâu?

​Cách nhau một tiếng ồn

Bạn ở khách sạn cách nhà tôi vài trăm mét. Câu tiếng Việt vừa đến đã thuộc là “Xôi lạc, bánh khúc đây”.