Tag: xôi cá chép

Ảnh vui 14-1: Xôi cá chép cúng ông Táo về trời khác ảnh quảng cáo

Cúng ông Táo mà xôi cá chép kiểu này thì không biết có được không?