Tag: Xiết vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

Chính thức siết chặt vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn

TTO - Ngân hàng Nhà nước đã chính thức công bố lộ trình để từng bước siết chặt tỉ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung và dài hạn từ năm 2020 đến 2022 giảm từ 40% xuống còn 30%.