Tag: xét nghiệm nhanh covid

Bộ Y tế đề nghị thực hiện nghiêm giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19

TTO - Bộ Y tế đề nghị cơ sở y tế không được thu thêm của người bệnh hoặc yêu cầu người bệnh tự chi trả các chi phí liên quan đến việc thực hiện xét nghiệm (ví dụ tự mua kit xét nghiệm nhanh).

Hà Nội xét nghiệm nhanh COVID-19 cho 4.000 người nguy cơ cao

TTO - Hà Nội bắt đầu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho khoảng 4.000 người có nguy cơ nhiễm cao trên địa bàn thành phố.