Thứ 3, ngày 27 tháng 7 năm 2021

Xây dựng chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân

04/08/2014 09:10 GMT+7

TT - Để tạo điều kiện cho người dân giám sát bộ máy hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Bộ Nội vụ xây dựng đề án về chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân đối với bộ máy hành chính các cấp.

Đây là nội dung được triển khai cụ thể từ đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước” đã được bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt trước đó.

Bước đầu, Bộ Nội vụ đã đưa ra bốn yếu tố cơ bản tạo nên chất lượng của một dịch vụ hành chính bao gồm tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, sự phục vụ của công chức và kết quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước.

Từ bốn yếu tố trên, phân tích thành tám tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần để đo lường như: đánh giá về chất lượng cung cấp thông tin dịch vụ hành chính và cơ sở vật chất tại nơi cung cấp dịch vụ hành chính; đánh giá về chất lượng thủ tục hành chính, sự công khai, minh bạch, sự đơn giản, dễ hiểu...

V.V.THÀNH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận