Tag: Xây cảng Long Sơn

Chính quyền địa phương bác bỏ tin cưỡng chế, đàn áp người dân phản đối xây cảng Long Sơn

Chính quyền địa phương khẳng định những thông tin về việc cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng bến số 3 là bịa đặt.

Phản đối xây cảng Long Sơn: Phụ huynh ép hơn 100 học sinh nghỉ học

Hai tuần qua, hàng trăm người dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa tụ tập đông người phản đối xây cảng Long Sơn.