Tag: White Hat Hacker

Lập đội phản ứng nhanh chống tin tặc

TTO - SCA (Stop Cyber Attacks) có thể là tên gợi nhớ của đội phản ứng nhanh chống tin tặc để bảo vệ không gian mạng của một thành phố năng động, đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa phương thức sống và làm việc trong tương lai.