Tag: vương thất nhà Trịnh

Đưa áo chúa Trịnh về VN

TT - Nhà nghiên cứu Trịnh Bách cho biết vừa nhận được bốn chiếc áo của vương thất nhà Trịnh gửi từ Hoa Kỳ về Hà Nội để ông nghiên cứu.