09/03/2015 00:10 GMT+7

​Vườn Quốc gia Bạch Mã nhân giống thành công 2 loài cây quý

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mới đây, Vườn Quốc gia Bạch Mã đã nghiên cứu bảo tồn và nhân giống thành công 2 loài cây đỉnh tùng và sa mộc quý hiếm.

Ngoài ra, Vườn Quốc gia Bạch Mã còn phối hợp với một số tổ chức trong nước và quốc tế thực hiện nhiều đề tài khác như: bảo tồn các loài cây và cây thuốc nguy cấp quý hiếm; trồng thực nghiệm cây ươi; nghiên cứu về côn trùng… Các đề tài nghiên cứu đã gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn và phát triển, làm cơ sở cho hoạt động nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học. 

YB9gA1Om.jpg

Năm 2015, Vườn Quốc gia Bạch Mã tập trung hơn nữa cho công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học bằng các biện pháp như tuần tra kiểm soát rừng, thực thi pháp luật theo chương trình quản lý rừng theo tiểu khu; đẩy mạnh công tác lâm sinh, thành lập trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật rừng; tăng cường công tác giáo dục môi trường, hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng đệm.

Vườn Quốc gia Bạch Mã phối hợp với hạt kiểm lâm huyện Nam Đông tăng cường chỉ đạo các trạm kiểm lâm, đặc biệt là các trạm chốt chặn các điểm xung yếu như La Hy, Dốc Kiền… ngăn chặn không để lâm tặc buôn bán động vật và khai thác gỗ trái phép, bảo vệ tốt rừng Vườn Quốc gia Bạch Mã…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên