Tag: Vươn lên từ nghị lực

Kiên trì tìm cách làm khác biệt

TTO - 9 tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn của Thành đoàn TP.HCM là câu trả lời cho việc kiên trì tìm kiếm để tạo ra những công trình, sản phẩm sáng tạo, góp phần hiệu quả vào bức tranh hoạt động Đoàn chung của TP.