Tag: Vũ trụ hứng

Vẽ ‘Vũ trụ hứng’, Đào Anh Khánh mong người xem không hiểu… trần tục

Họa sĩ Đào Anh Khánh nói đã đến lúc ông cần cất tiếng nói rất trung thực, thẳng thắn về bản chất vẻ đẹp của vũ trụ, không nên lảng tránh mãi chuyện tính dục… Nhưng ông hy vọng người xem tranh ông sẽ không hiểu một cách... trần tục.