Tag: vụ đi xe máy chồng đầu

Quốc Cơ, Quốc Nghiệp xin lỗi

Quốc Cơ, Quốc Nghiệp đã đăng tải trên fanpage Quốc Cơ Quốc Nghiệp lời xin lỗi sau vụ chồng đầu lái xe máy, không đội mũ bảo hiểm.