Tag: vòi nước công cộng miễn phí

Tiền Giang mở 114 vòi và 63 bồn nước công cộng miễn phí cho người dân

Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đã mở 114 vòi nước công cộng, đề nghị Nhà máy nước Đồng Tâm cung cấp nước ổn định, liên tục.

Hàng ngàn người dân trắng đêm hứng nước ngọt tại các vòi nước công cộng

Hàng ngàn hộ dân trong vùng ngọt hóa Gò Công (tỉnh Tiền Giang) phải thức trắng đêm chờ hứng từng can nước ngọt tại các vòi nước công cộng.