Tag: Vợ ham tiền

Không thể cậy tiền để "gia hạn" hôn nhân?

TTO - Câu chuyện Chồng có nhiều tiền, vợ mới nhỏ nhẹ của bạn đọc Nguyễn Văn Gia Bảo nhận được nhiều chia sẻ, gợi ý từ bạn đọc.

Chồng có nhiều tiền, vợ mới nhỏ nhẹ

TTO - Hai chúng tôi là bạn cũ hồi cấp 3, song một thời gian dài không liên lạc vì tôi đi làm ở nước ngoài. Rồi chúng tôi gặp nhau trên mạng, chat với nhau khoảng 6 tháng thì kết hôn.