Tag: Vô điều kiện

Malaysia giãn nợ vô điều kiện sáu tháng cho cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ

Cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ đều được tự động trả chậm khoản vay sáu tháng mà không cần cung cấp bất cứ tài liệu hỗ trợ nào chứng minh thu nhập giảm, thất nghiệp…

Có nên hứa yêu vô điều kiện?

TT - Nhiều người trước cánh cửa hôn nhân thường hứa sẽ yêu nhau suốt đời. Nhưng đó là một lời hứa sai lầm vì lời hứa đó không khác gì là hứa yêu vô điều kiện. Nghĩa là hứa sẽ yêu đến trọn đời bất kể người kia thay đổi như thế nào?