Thứ 3, ngày 19 tháng 10 năm 2021

VNSteel muốn chuyển đổi mô hình quản lý để giảm lỗ

01/05/2014 06:30 GMT+7

TT - Tổng công ty Thép VN - CTCP (VNSteel) vừa đề nghị Bộ Công thương xem xét cho phép chuyển đổi mô hình hoạt động của VNSteel (công ty mẹ) sang mô hình “công ty mẹ”, không trực tiếp thực hiện sản xuất kinh doanh.

Theo VNSteel, nếu tiếp tục giữ mô hình quản lý như hiện nay, công ty mẹ vừa trực tiếp quản lý các đơn vị điều hành sản xuất kinh doanh, vừa quản lý các danh mục đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết sẽ giảm tính chủ động của các đơn vị trực thuộc.

Hơn nữa, khi các đơn vị sản xuất trực tiếp hoạt động không hiệu quả, công ty mẹ phải gánh toàn bộ số lỗ. Tính đến hết năm 2013, VNSteel có tổng lỗ lũy kế 828 tỉ đồng, chủ yếu gánh lỗ từ Công ty Thép miền Nam, Công ty thép tấm lá Phú Mỹ chuyển về.

T.V.N.
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận