Tag: VNDAT

Hai cựu giám đốc vụ CDC Khánh Hòa từ chối luật sư chỉ định

Cựu giám đốc CDC Khánh Hòa và cựu giám đốc dự án Công ty VNDAT (Hà Nội) từ chối luật sư bào chữa do Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa phân công.

Khởi tố giám đốc dự án Công ty VNDAT thông đồng với 2 bị can tại CDC Khánh Hòa

TTO - Giám đốc phòng dự án Công ty TNHH Phát triển công nghệ ứng dụng Việt Nam được xác định thông đồng với giám đốc và trưởng phòng tổ chức hành chính CDC Khánh Hòa, thực hiện 5 gói thầu mua bán hóa chất xét nghiệm COVID-19.