Tag: VinIF

VINIF tiếp sức nhà khoa học trẻ Việt Nam

Trong bốn năm qua đã có hơn 1.000 nhà khoa học được nhận học bổng của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF).

Vingroup tài trợ cho 24 dự án Khoa học Công nghệ và Văn hoá Lịch sử

Vừa qua Vingroup đã công bố 24 dự án Khoa học Công nghệ và Văn hóa Lịch sử nhận tài trợ từ Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) năm 2022.

Vingroup tài trợ 24 dự án khoa học công nghệ và văn hóa lịch sử năm 2022

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) sẽ công bố các dự án “khoa học công nghệ và văn hóa lịch sử” được tài trợ năm 2022.

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup trợ lực hơn 400 nhà khoa học

VinIF đã tài trợ 83 dự án, trợ lực hơn 400 nhà khoa học, trao gần 800 học bổng, kết nối gần 200 tổ chức, đơn vị.

Vingroup tài trợ 11 tỷ đồng học bổng sau tiến sĩ ngành khoa học - công nghệ

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) thuộc Tập đoàn Vingroup vừa trao 30 suất Học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ (postdoc) tổng giá trị 11 tỷ đồng cho các tiến sĩ trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Vingroup hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học dữ liệu

TTO - Chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học dữ liệu đã được Quỹ đổi mới sáng tạo VinIF thuộc Viện nghiên cứu dữ liệu lớn (VinBigdata) Tập đoàn Vingroup ký kết với năm trường ĐH, viện nghiên cứu đầu ngành của Việt Nam sáng 18-7.

VinIF tài trợ 23 tỉ đồng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ

Ứng viên được trao học bổng VinIF (thuộc Tập đoàn Vingroup) là các sinh viên cao học, nghiên cứu sinh xuất sắc của các trường đại học trên cả nước.