Tag: Vietnam ICT Summit 2017

35% doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp 4.0

TTO - Là kết quả khảo sát 275 doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức được VINASA công bố tại Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2017. Theo khảo sát, có 35,2% đơn vị đã chuẩn bị và sẵn sàng cho cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0)