Tag: Việt Nam xanh

Diễm My 9x: Tôi thay đổi vì một Việt Nam không rác nhựa

TTO - Sáng 16-5, Diễm My 9X đã chính thức khởi động chiến dịch đầu tiên của phong trào sống xanh kéo dài nhiều năm iCHANGE - Tôi thay đổi.