Tag: Việt Nam sử lược

Việt Nam sử lược phiên bản đặc biệt

TTO - Đông A và Nhà xuất bản Văn Học vừa cho ra mắt độc giả ấn bản đặc biệt Việt Nam sử lược của học giả Trần Trọng Kim nhân kỷ niệm 100 năm xuất bản lần đầu cuốn sách thông sử chi tiết đầu tiên được viết bằng chữ quốc ngữ.

Việt Nam sử lược và Các nền văn minh thế giới

TTO - Việt Nam sử lược của học giả Trần Trọng Kim và bộ sách Các nền văn minh thế giới là những cuốn sách thú vị được chọn giới thiệu tuần này.