Tag: Việt Nam có bao nhiêu sân bay

Những sân bay được kỳ vọng sẽ thế nào?

Mới đây, theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng, quy hoạch sân bay trên cả nước thời kỳ 2021 - 2030 sẽ có 14 sân bay quốc tế và 16 sân bay quốc nội.