Tag: Việt kiều tại Thái Lan

Khánh thành Cổng chào Việt Nam đầu tiên tại Thái Lan

Ngày 24-6, chính quyền tỉnh Nong Khai và Hội Thái - Việt tỉnh Nong Khai đã tổ chức lễ khánh thành Cổng chào Việt Nam trên con đường Việt kiều lưu niệm.