Tag: Viện tóc Đức Mark

Viện tóc Đức Mark: Chia sẻ yêu thương từ lớp học 0 đồng

Với lòng yêu nghề sẵn có, cùng tâm huyết truyền nghề, anh Đức Mark đã mở lớp học đào tạo 0 đồng cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.