Tag: vía Bà

Du khách lên núi Cấm tăng đột biến

TT - Ngày 30-5, dù chưa đến ngày lễ chính lễ hội vía Bà, nhưng do năm nay tỉnh An Giang công bố kỷ lục tượng Phật trên núi lớn nhất châu Á nên lượng du khách hành hương đến núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) đã tăng đột biến.