Tag: Về địa phương

Đồng Nai cho phép công nhân tại doanh nghiệp '3 tại chỗ' về địa phương

TTO - Hơn 1.000 lao động của 16 doanh nghiệp “3 tại chỗ” ở Đồng Nai mong muốn trở về gia đình do tạm trú trong doanh nghiệp quá lâu hoặc do doanh nghiệp hết đơn hàng, ngừng sản xuất.

Đồng Nai ngừng cho công nhân rời doanh nghiệp '3 tại chỗ' về nhà

TTO - UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã ra thông báo khẩn tạm thời ngừng giải quyết cho người lao động rời khỏi doanh nghiệp '3 tại chỗ' trở về địa phương, do số lao động xin về tăng liên tục.