Tag: Vận tải và thực phẩm

Tỉ lệ người dùng Internet mới của Việt Nam cao nhất Đông Nam Á

TTO - Theo báo cáo về Kinh tế số Đông Nam Á 2020, ngành thương mại điện tử ở Việt Nam tăng trưởng 46% và Việt Nam là nước có tỉ lệ người dùng Internet mới cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, 41%.