Tag: Uyên Phương

Nguyễn Uyên Phương: Đam mê điện ảnh, thành vợ thần tượng Hoàng Phúc

Doanh nhân Uyên Phương vốn có niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ, nhất là với môn nghệ thuật thứ bảy dành cho điện ảnh.