Tag: Ưu tiên cho hạnh phúc

Family Ekiden 2019 - Chạy để kết nối và hạnh phúc

Family Ekiden với thông điệp #happyFIRST - ưu tiên cho hạnh phúc là giải chạy tiếp sức được Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas Life tổ chức để các thành viên trong gia đình trải nghiệm cùng nhau, hướng đến mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống.