Tag: Ứng dụng cảm biến

Bridgestone Việt Nam tặng 20 thùng rác thông minh cho thành phố Huế

Ngày 24-12-2018, Công ty Bridgestone Việt Nam vừa trao tặng 20 thùng rác thông minh cho Thành phố Huế.