Tag: UBND xã Ba Xa

Chủ tịch và kế toán xã bị khởi tố vì nghi ăn chặn tiền điện của người nghèo

TTO - Chủ tịch UBND và kế toán xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi bị khởi tố để điều tra vụ ăn chặn tiền điện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách.