​UBND TP.HCM lấy ý kiến về lộ trình tăng giá nước

23/09/2016 16:28 GMT+7

TTO - Xác định lộ trình tăng giá nước năm 2016-2020 là cần thiết nhưng sẽ ảnh hưởng lớn với xã hội, UBND TP.HCM xin ý kiến HĐND và UBMTTQ TP một lần nữa trước khi xem xét thông qua.

Trước đó, liên sở Tài chính - Giao thông vận tải - Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã trình phương án điều chỉnh giá nước sạch với mức tăng đến 10,5%/năm cho lộ trình 2015-2019. Tuy nhiên ý kiến của HĐND và UBMTTQ TP đều cho rằng mức tăng này cao.

Sau đó, các đơn vị xây dựng lại 4 phương án lộ trình giá nước giai đoạn 2016-2020 nhưng thống nhất trình UBND TP một trong các phương án được cho là tối ưu. Theo phương án này, tỉ lệ tăng giá hằng năm giảm còn ở mức 7,9%.

Tuy nhiên, một lần nữa phương án này được cho là tỉ lệ thất thoát nước được đưa vào giá nước còn cao. Trên cơ sở đó, các đơn vị phải tiếp tục chỉnh sửa theo hướng giảm tỉ lệ thất thoát nước năm đầu lộ trình là 29% và mỗi năm giảm tới 1,5% để đến năm 2020 tỉ lệ thất thoát còn 23%.

Cụ thể, bảng biểu giá nước theo phương án này: Đơn vị tính: đồng/m3 (chưa bao gồm VAT)

Năm

2016

2017

2018

2019

2020

- Sinh hoạt hộ nghèo và hộ cận nghèo

 

 

 

 

 

 Đến 4m3/người/tháng

5.300

5.700

6.100

6.500

6.900

- Sinh hoạt hộ dân cư:

 

 

 

 

 

 + Đến 4m3/người/tháng

5.700

6.100

6.500

6.900

7.400

 + Trên 4m3 đến 6m3/người/tháng

10.800

11.500

12.300

13.100

13.900

 + Trên 6m3/người/tháng

12.100

12.900

13.800

14.700

15.600

- Đơn vị sản xuất

10.200

10.800

11.600

12.300

13.100

- Cơ quan, đoàn thể hành chính sự nghiệp

10.900

11.600

12.400

13.200

14.100

- Đơn vị kinh doanh, dịch vụ

18.500

19.700

21.000

22.400

23.800

UBND TP cho rằng đây là phương án tối ưu, có mức giá nước thấp nhất trong các phương án và tiếp thu đầy đủ các góp ý.

“Việc thực hiện theo phương án này thì tỉ lệ giảm thất thoát nước giảm nhanh hơn 2% so với quy hoạch cấp nước TP đã được Thủ tướng phê duyệt, và đây là động lực cho ngành nước quyết tâm tập trung mọi nguồn lực cho công tác thất thoát nước”, UBND TP nhận định.

Theo quy định, giá nước trên địa bàn TP sẽ do UBND TP xem xét phê duyệt.

Dân Sài Gòn không lo thiếu nước sinh hoạt vì nhiễm mặn

TTO - Thực tế Nhà máy nước Bình An chỉ ngưng cấp nước một vài giờ trong ngày khi phát hiện nước mặn và trong một tháng chỉ xảy ra khoảng ba, bốn ngày.

QUANG KHẢI