Tag: uật an ninh Hong Kong

Anh mở đường cư trú cho hơn 5,2 triệu người Hong Kong từ 31-1

TTO - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 29-1 đã ca ngợi chương trình thị thực mới, trong đó cho phép công dân Hong Kong đủ điều kiện trở thành công dân Anh, hành động nhằm phản ứng với luật an ninh mới của Trung Quốc áp dụng ở Hong Kong.