20/05/2015 15:51 GMT+7

Tuyển sinh đầu cấp quận 6, TP.HCM: Gởi giấy báo từ 10-6

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2015-2016 của UBND quận 6, TP.HCM, UBND các phường sẽ gửi giấy báo nhập học lớp 1 cho trẻ 6 tuổi theo đúng địa bàn cư trú từ ngày 10 đến ngày 20-6-2015.

 

Các trường tiểu học sẽ tuyển sinh theo danh sách thống nhất giữa phường và trường theo chỉ tiêu đã được phân bổ.

Tuyển sinh lớp 6

Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học sẽ được phân tuyến vào các trường THCS gần nơi cư trú. Riêng học sinh các phường không có trường THCS trên địa bàn sẽ được phân tuyến các trường xa nơi cư trú hơn.

Các trường tiểu học có trách nhiệm hoàn trả hồ sơ cho phụ huynh kể từ ngày 6-6 để phụ huynh nộp hồ sơ vào trường THCS từ 16-6 đến ngày 13-7.

Đối với các trường hợp HS hoàn thành chương trình tiểu học tại các quận, huyện khác mà có HKTT hoặc KT3 tại quận 6 nếu có nhu cầu học lớp 6 tại quận 6 thì sẽ được phân bổ vào các trường THCS theo địa bàn cư trú.

Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại quận 6, có hộ khẩu thường trú ngoài quận 6 nếu có nhu cầu học lớp 6 tại quận 6 sẽ được phân bổ vào các trường THCS sau: Nguyễn Đức Cảnh, Văn Thân, Đoàn Kết. 

1. Trường Bình Tây (439 HS)

- HS có HKTT (KT3) tại Phường 1 (151HS); Phường 2 (68 HS); Phường 3 (86HS)

- Phường 4: HS có HKTT (KT3) tại khu phố 1,2 (52 HS)

- 82 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Nguyễn Huệ đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

2. Trường Phạm Đình Hổ (442 HS)

- Phường 4: HS có HKTT (KT3) tại khu phố 3,4,5 (131 HS)

- Phường 7: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 2, 3 (107 HS)

- 152 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Võ Văn Tần đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

- 52 học sinh TCTH của trường TH Kim Đồng đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTH của cấp tiểu học và có điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

3. Trường Hậu Giang (337 HS)

- HS có HKTT (KT3) tại Phường 5 (152 HS)

- Phường 6: HS có HKTT (KT3) khu phố 2, 4 (74 HS)

- 40 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Chi Lăng đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

- 71 học sinh TCTH của trường TH Châu Văn Liêm đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTH của cấp tiểu học và có điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

4. Trường Nguyễn Đức Cảnh (276 HS - hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại quận 6, có HKTT ngoài quận)

- Phường 6: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 3, 5 (82 HS).

- Phường 14: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 2 (108 HS).

- 86 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Him Lam (Phường 8:3HS; Phường10: 1 HS; Phường11: 3 HS; Phường 12: 3 HS; Phường 14: 25 HS; ngoài quận 6: 51 HS) đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

5. Trường Văn Thân (257 HS (HS hoàn thành chương trình tiểu học tại quận 6, có HKTT ngoài quận)

- HS có HKTT (KT3) tại Phường 8 (257 HS).

6. Trường Hoàng Lê Kha (343 HS)

- HS có HKTT (KT3) tại Phường 9 (98HS).

- Phường 13: HS có HKTT (KT3) tại khu phố 1, 2 (155 HS)

- 65 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Lê Văn Tám đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

- 25 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Him Lam (Phường 13) đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

7. Trường Phú Định (317 HS)

- Phường 7: HS có HKTT (KT3) khu phố 4, 5 (39 HS).

- HS có HKTT (KT3) tại Phường10 (207HS).

- 71 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Phú Định đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

8. Trường Nguyễn Văn Luông (384 HS) 

- Phường 11: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 2, 3, 4 (210 HS)

- Phường 12: HS có HKTT (KT3) khu phố 1, 2, 3 (106 HS)

- 68 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Phù Đổng đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên.

9. Trường Đoàn Kết (407 HS) (HS hoàn thành chương trình tiểu học tại quận 6, có HKTT ngoài quận)

- Phường 13: HS có HKTT (KT3) khu phố 3, 4, 5 (240 HS)

- Phường 14: HS có HKTT (KT3) tại khu phố 3, 4, 5, 6 (167 HS).

10. Trường Lam Sơn (455 HS) 

- Phường 11: HS có HKTT (KT3) khu phố 5, 6 (71 HS)

- Phường 12: HS có HKTT (KT3) khu phố 4, 5, 6, 7, 8 (203 HS)

- Phường13: HS có HKTT (KT3) khu phố 6 (46 HS)

- 135 học sinh TCTA lớp 5 của trường tiểu học Phú Lâm đã được công nhận đạt yêu cầu chương trình TCTA của cấp tiểu học và có số điểm trung bình toàn năm từ 6 điểm trở lên. 

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên