Tag: tưởng niệm các nạn nhân

Bắt đầu một mùa đông khắc nghiệt...

TT - “Mẹ ơi, mẹ có biết là vừa có nổ lớn ở Paris và nhiều người chết lắm?”. Tôi nghe tiếng con trai mà không hiểu mấy.