Tag: Tượng 
danh nhân

Đà Nẵng đặt tượng 
danh nhân trên đường

TTO - Ý tưởng được nhiều người đồng tình, hưởng ứng này là của UBND Q.Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng). Nếu được các cấp, ngành liên quan thông qua, tháng 10 tới đây địa phương này sẽ triển khai thực hiện.