Tag: túc cầu giáo

Trung Quốc: Tiền vực dậy bóng đá

TT - Sau nhiều năm suy thoái trầm trọng, bóng đá Trung Quốc đang bắt đầu chuyển mình nhờ nguồn vốn dồi dào của các đại gia kinh doanh địa ốc hâm mộ túc cầu giáo.

Trung Quốc: Tiền vực dậy bóng đá

TT - Sau nhiều năm suy thoái trầm trọng, bóng đá Trung Quốc đang bắt đầu chuyển mình nhờ nguồn vốn dồi dào của các đại gia kinh doanh địa ốc hâm mộ túc cầu giáo.