Tag: Tuần lễ Ẩm thực truyền thống

Festival Huế 2024 với Tuần lễ 'Ẩm thực truyền thống'

Tuần lễ ẩm thực sẽ góp phần đưa hình ảnh của vùng đất Cố đô đến gần hơn với du khách.