Tag: Từ đồng âm

Con ngựa đá con ngựa đá

TTO - Chơi chữ là phương thức tu từ sử dụng ngữ âm, ngữ nghĩa, ngữ cảnh... một cách đặc biệt.