Tag: tự đấu giá xe mình

Tự đấu giá xe của mình, người bán thành người mua và còn lỗ thêm

Giở trò gian khi đấu giá xe, một người đàn ông đã mất tiền cho chính chiếc ô tô mình sở hữu.