Tag: từ chối khám bảo hiểm y tế

Khám bệnh bảo hiểm y tế: Cần chuẩn chỉnh hơn nữa

Hàng ngàn ý kiến bạn đọc đặc biệt quan tâm đến câu chuyện đi khám bệnh bằng bảo hiểm y tế nhưng bệnh nhân bị từ chối khám lần 2 trong ngày.