Tag: từ chối cung cấp thông tin cho dân

Tỉnh từ chối cung cấp thông tin liên quan dự án cho người bị thu hồi đất

TTO - Người dân bị thu hồi đất để làm Khu du lịch và giải trí Sông Lô ở TP Nha Trang đề nghị được cung cấp thông tin về giá cho thuê đất đối với chủ đầu tư là Công ty Hoàn Cầu nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa từ chối.