Thứ 2, ngày 17 tháng 1 năm 2022

  • Ở lại lớp phải học nghề lại?

    Ở lại lớp phải học nghề lại?

    TT - Năm học 2012-2013, con tôi học lớp 11 hệ GDTX Trường THCS&THPT Mỹ Lạc (Long An) đã có theo học nghề phổ thông và đã có bằng nghề loại giỏi. Cuối năm học con tôi bị ở lại lớp 11 và năm học 2013-2014, giáo viên chủ nhiệm thông báo các khoản tiền đóng đầu năm có thêm tiền học nghề bắt buộc. Tại sao con tôi đã có bằng nghề mà vẫn phải buộc học lại để đóng thêm tiền?